LIFE COACHING

Op deze pagina gebruiken we voor individuele en/of persoonlijke coaching
de Engelse term; Life coaching en/of Lifestyle coaching.

Life coaching en of Lifestyle coaching

Deze vorm van coachen is gericht op het verdiepen en verrijken van jouw bewustzijn van je persoonlijke intenties en de effecten van je gedrag. Wij zijn van mening dat door het ontdekken en ontwikkelen van je eigen talenten en vaardigheden je meer grip krijgt op je handelen en je resultaten.

Waarom Life(style) coaching

Jij wil ontdekken, hoe jij je verder kan ontwikkelen? Jouw kansen op het succesvol zetten van stappen wordt groter wanneer je het inzicht vergroot in je eigen persoonlijkheid, je gedrag en de resultaten van je gedrag om vervolgens te ontwikkelen in de gewenste richting.

Je vraagt jezelf af: Waarom doe ik wat ik doe? Wat wil ik echt en wat kan ik? En kan ik het op een andere manier, met meer resultaat doen? Hoe vergroot ik mijn persoonlijke opties? Hoe blijf ik trouw aan wie ik ben? Hoe optimaliseer ik mijn zelfvertrouwen……

Jij wil toch ook leren focussen op de kern en dat jij over het vermogen beschikt je gedrag effectief aan te passen om daarmee je levensgeluk te vergroten. Jij wil toch ook vrijheid in je leven, een situatie, organisatie….. om je eigen keuzes te maken. Wanneer je die vrijheid creëert, krijgt en benut ben je sneller in staat optimale resultaten te behalen. Coaching met als doel: meer levensgeluk, gezondheid, succes, evenwicht, werkplezier…..

“Coaching is een effectieve manier om je eigen kompas te (her) vinden en opnieuw te ijken”.

Wij kunnen ons voorstellen dat ook jij in relatief korte tijd een enorme ontwikkeling wil doormaken. Een ontwikkeling waarvan de effecten op lange termijn nog steeds merkbaar zijn. En dat op een wijze die past bij jouw manier van leren en helemaal op maat past bij jouw persoonlijk leerdoelen. Bij Improvement palet staat jouw resultaat centraal. Er verandert dus echt iets na een coaching bij ons. 

Wat is Life coaching

Life(style)coaching, om je persoonlijke effectiviteit en daarmee je resultaten te vergroten, is per definitie maatwerk.

Coaching staat voor systematisch en doelgericht beïnvloeden van je denken en de daaraan gekoppelde gevoelens, die uiteindelijk tot je resultaten leiden. Deze resultaten kunnen bijvoorbeeld zijn zelfvertrouwen, ontspanning, geluk, gevoelens van trots en een positief zelfbeeld zijn, maar kunnen ook blijvende oplossing voor onzekerheid, verlegenheid, conflicten of gedeprimeerdheid zijn.

In een persoonlijk en professioneel coachtraject leer jij je bewust te worden van je eigen beperkende overtuigingen, denken en handelen en leer jij de verantwoordelijkheid daarvoor te nemen vanuit de inzichten op oorzaak en gevolg wat leidt tot effectieve en blijvende gedragsverandering.

Personal coaching staat voor het aanboren van krachtbronnen in jezelf en het verkrijgen van inzicht in je persoonlijke sterke en minder sterke punten, je eigen stijl en het benoemen van je meerwaarde.

Maak vrijblijvend & 100% vertrouwelijk een afspraak

“Life(style)coaching vergroot de grip op je eigen handelen
en je bent beter in staat je doelen te stellen en te verwezenlijken”.

Hoe verloopt de coaching

We maken gezamenlijk een heldere diagnose van jouw situatie. Dit geeft inzicht in jouw specifieke situatie en functioneren. Geeft mede de antwoorden op de vragen: wat gaat je goed af, wat minder? Wat werkt, wat niet? Doe je de dingen die je zou willen doen? Wat weerhoudt je en wat werkt stimulerend?

Coaching staat bij Improvement palet oplossingsgericht begeleiden naar persoonlijke groei – met inachtneming van jouw omgeving en mogelijkheden. We identificeren dus jouw specifieke uitdaging of wens en bekijken de (mogelijke) obstakels die er zouden zijn om je doel te bereiken.

Met behulp van onze manier van coachen leren wij je op een resultaatgerichte manier te leren door, bewustwording te creëren en inzicht te verschaffen in je eigen ontwikkeltraject. De leervraag van jou staat hierbij centraal. Wij helpen je daarbij in het verhelderen van je zelfbeeld, normen en waarden, persoonlijke eigenschappen en je onbewuste motieven die leiden tot (in) effectief gedrag. We verhelderen samen de coachvraag en formuleren duidelijke doelstellingen. We bekijken uitgebreid de opties die je hebt.  Jij kiest wat het beste werkt voor jou en giet het in een actieplan met concrete mijlpalen. We bespreken tussentijds de resultaten en stellen waar nodig bij. Middels reflecteren, spiegelen, confronteren en aanreiken van voor jouw effectief werkende modellen en hulpmiddelen motiveren en inspireren we je in het bereiken van je persoonlijke doelstellingen. 

Vanuit onze jarenlange ervaring staan wij borg voor een resultaatgericht coaching traject, waarin alleen het werkelijk behaalde eindresultaat als (enige) maatstaf voor succes telt. 

Je kan al na één sessie inzichten mee naar huis nemen en verandering brengen in je leven.

Focus persoonlijke doelstellingen lifestyle coaching

Jouw resultaten na Life(style) coaching
door Improvement palet

Zelfvertrouwen en vertrouwen in eigen kunnen & mogelijkheden
Ben je ontspannen en sta je positief & krachtig in het leven.
Het gevoel gehoord en begrepen te zijn
Leef je energieker meer gemotiveerder & geïnspireerder dan ooit tevoren 
Gaat je het maken van keuzes makkelijk af
Ervaar je ruimte voor nieuwe keuzes & mogelijkheden 
Leg je sneller & makkelijker contacten
Heb je meer eigenwaarde
Reageer je krachtig & assertief
Een grotere zelfkennis & relativeringsvermogen
Inzicht in je persoonlijke waarden, normen & overtuigingen
Ken jij je drijfveren als basis voor een professionele groei