Missie Improvement palet

Improvement palet draagt bij de prestaties van u, uw organisatie / uw medewerkers te verbeteren door effectief bij te dragen aan de leerprocessen en (persoonlijke / organisatie) ontwikkeling. Door onze adviezen, het coachen en trainen willen we een wereld creëren waarin ieder mens op zijn plek is, zijn / haar kennis en creativiteit effectief benut, zijn / haar verborgen potentieel zal ontdekken en de ruimte vindt om zijn / haar volledige potentieel optimaal te benutten.

Kernwaarden

Onderstaande kernwaarden zijn de Improvement palet gedragscodes

De ander is zonder voorbehoud waardevol. Ik neem hem serieus, hij mag er zijn met zijn probleem. Als ik zijn probleem niet (meer) accepteer dan zal ik dat melden en dan kan ik niet meer als zijn coach fungeren. Ik verwijs hem dan naar iemand anders.

Ik handel zorgvuldig en altijd vanuit een positieve intentie. Ik ben alert op signalen van de ander die mij informatie geven omtrent het effect van mijn handelen.

Mijn streven is er op gericht het best haalbare te bereiken. Dit doe ik door: verantwoording te nemen voor fouten, voortdurende correctie naar hoe het beter kan, uit iedere situatie te leren.

Ik ben, ik geef, ik ontvang. Waardoor ieder de ruimte vindt om zijn volle potentieel te benutten.

Ik ben duidelijk, vermijd dubbele bodems en verborgen agenda’s. Ik betracht openheid en ik doe wat ik zeg.

Volledig vrijblijvend en 100% vertrouwelijk