Visie

Wij geloven sterk in het menselijk potentieel

Improvement palet is van mening dat de kwaliteit van organisaties wordt bepaald door de mensen die er werken. Als medewerkers worden gestimuleerd al hun talenten in te zetten en hun potentieel optimaal te benutten is heel veel mogelijk. Bij Improvement palet geloven wij daarom sterk in het menselijk potentieel. Als medewerkers op de juiste manier wordt aangespoord en gestimuleerd zijn medewerkers gelukkiger, loyaler en ondernemender. De medewerkers voelen zich verantwoordelijker voor de klantbeleving en de resultaten van de organisatie.

 

Door autonomie en bewustzijn van de medewerkers te vergroten, zal iedereen kunnen komen tot een zo groot mogelijke ontwikkeling en vervulling.

Logische leer en ontwikkel niveaus

Wij van Improvement palet zijn van mening dat leren en ontwikkelen op drie logische niveaus dient plaats te vinden.

Gedrag en vaardigheden

Het aanbieden van kennis en vaardigheden en het geven van feedback op gedrag en resultaten , leidt vaak tot waardevolle resultaten. De praktijk leert dat bepaalde vaste patronen een adequate en optimale toepassing van het geleerde in de weg kunnen staan. Dergelijke belemmerende patronen komen vaak voor bij interactie, communicatie en leiderschap, waardoor de resultaten van het geleerde op het dit logisch niveau minder groot zijn.

Patronen in denken, voelen en doen

Leren op dit logisch niveau vraagt om het verlaten van de eigen ‘comfortzone’ en het betreden van de ‘effortzone’. Dat kan gepaard gaan met weerstand wat bij de juiste begeleiding een constructief en waardevol proces is. Bij de betrokkenen ontstaat hier namelijk inzicht in de eigen (aangeleerde) patronen automatismen. En er ontstaat eigenaarschap voor het eigen leerproces. Er is nu geleerd om te leren. Dat geeft nieuwe energie en veel mogelijkheden om nieuwe kennis en vaardigheden adequaat toe te passen. Op dit niveau is duurzame verandering mogelijk.

Identiteit

Op dit logisch niveau gaat het om persoonlijk waarden, normen en principes: de fundamentele keuzes over wie we zijn. Hier ligt de sleutel voor een transformatie; zowel van het individu als van de organisatie. Een gedragsverandering op persoonlijk niveau, verbonden met de persoonlijke passie. Zo’n persoonlijke transformatie (verankerd in het ‘zijn’) kan zelfs leiden tot duurzame verschuivingen op team- en organisatieniveau. We spreken dan van een ‘lerende organisatie’.