Waarom Improvement palet

Coaching en Training door Improvement palet

Je bent hier niet voor niets. Het is tijd voor actie. Toch?

Heb je moeite om tijdig grenzen aan te geven? Of voel je je onzeker bij het nemen van besluiten. Heb je stress op je werk of in je relatie? Lukt het niet om te bereiken wat je graag wilt? Blijf je ’s-nachts te piekeren en kun je daardoor slecht slapen? Merk je dat jij je steeds minder goed kunt concentreren en daardoor minder zelfvertrouwen hebt?

Realiseer je doelen en verbeter de kwaliteit van je leven.

Honderden klanten zijn je voorgegaan en hebben door coaching en training de positieve resultaten bereikt die jij waarschijnlijk ook wil ervaren. Zij wilden allemaal meer plezier, meer rust, meer balans, meer geluk, meer succes, effectiviteit verhogen, zelfvertrouwen vergroten, betere relaties of meer vrijheid in hun leven.

Daarvoor is het nodig dat je meer bewuste keuzes gaat maken.

Coaching en training is maatwerk.

Wij bieden verschillende vormen van coaching. Naast persoonlijke en business coaching richten wij ons ook op bedrijven, instellingen en organisaties die hun medewerkers iets extra’s willen geven. Daarvoor organiseren wij in overleg workshops, seminars en of coachingtrajecten.

Ons specialisme is om mensen te leren aan het roer van hun eigen leven te staan!

Vrijblijvend adviesgesprek

Volledig vrijblijvend en 100% vertrouwelijk

 • Beter functioneren meer overzicht en rust.

  Wij verbeteren de prestaties van jou, jouw organisatie / je medewerkers door effectief bij te dragen aan de persoonlijke en /of organisatie ontwikkeling. Door onze adviezen, coaching en trainen van mensen willen we een wereld creëren waarin ieder mens op zijn plek is, zijn / haar kennis en creativiteit effectief benut, zijn / haar verborgen potentieel zal ontdekken en de ruimte vindt om zijn / haar volledige potentieel optimaal te benutten.

  Waarden

  Onderstaande kernwaarden zijn de Improvement palet gedragscodes.

  Respect

  De ander is zonder voorbehoud waardevol. Ik neem hem serieus, hij mag er zijn met zijn probleem. Als ik zijn probleem niet (meer) accepteer dan zal ik dat melden en dan kan ik niet meer als zijn coach fungeren. Ik verwijs hem dan naar iemand anders.

  Zorg

  Ik handel zorgvuldig en altijd vanuit een positieve intentie. Ik ben alert op signalen van de ander die mij informatie geven omtrent het effect van mijn handelen.

  Excellentie

  Mijn streven is er op gericht het best haalbare te bereiken. Dit doe ik door: verantwoording te nemen voor fouten, voortdurende correctie naar hoe het beter kan, uit iedere situatie te leren.

  Liefde

  Ik ben, ik geef, ik ontvang. Waardoor ieder de ruimte vindt om zijn volle potentieel te benutten.

  Transparantie

  Ik ben duidelijk, vermijd dubbele bodems en verborgen agenda’s. Ik betracht openheid en ik doe wat ik zeg.

 • Wij geloven sterk in het menselijk potentieel

  Bij Improvement palet geloven we daarom sterk in het menselijk potentieel. Als dit op de juiste manier wordt aangesproken zijn mensen gelukkiger, loyaler en ondernemender. Zij voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en voor de organisatieresultaten.

  Als jij je talenten zo kan inzetten dat jij je potentieel optimaal kan benutten is er veel mogelijk.

   Logische leer en ontwikkel niveaus

  Wij van Improvement palet zijn van mening dat ontwikkelen en leren op drie logische niveaus dient plaats te vinden.

  Identiteit

  Op dit logisch niveau gaat het om persoonlijk waarden, normen en principes: de fundamentele keuzes over wie we zijn. Hier ligt vaak de sleutel voor een transformatie; zowel voor jou maar ook voor organisatie. Een gedragsverandering op persoonlijk niveau, verbonden met de persoonlijke passie. Zo’n persoonlijke transformatie (verankerd in het ‘zijn’) kan zelfs leiden tot duurzame verschuivingen op team- en organisatieniveau. We spreken dan van een ‘lerende organisatie’.

  Patronen in denken, voelen en doen

  Leren op dit logisch niveau vraagt om het verlaten van de eigen ‘comfortzone’ en het betreden van de ‘effortzone’. Dat kan gepaard gaan met weerstand wat met de juiste begeleiding een constructief en waardevol proces is. Bij de betrokkenen ontstaat hier namelijk inzicht in de eigen (aangeleerde) patronen automatismen. En er ontstaat eigenaarschap voor het eigen leerproces. Er is nu geleerd om te leren. Dat geeft nieuwe energie en veel mogelijkheden om nieuwe kennis en vaardigheden adequaat toe te passen. Op dit niveau is duurzame verandering mogelijk.

  Gedrag en vaardigheden

  Het aanbieden van kennis en vaardigheden en het geven van feedback op gedrag en resultaten , leidt vaak tot waardevolle resultaten. De praktijk leert dat bepaalde vaste patronen een adequate en optimale toepassing van het geleerde in de weg kunnen staan. Dergelijke belemmerende patronen komen vaak voor bij interactie, communicatie en leiderschap, waardoor de resultaten van het geleerde op het dit logisch niveau minder groot zijn.