COACHING & BURN-OUT 

Coaching bij de eerste symptomen van stress ter preventie van een burn-out

BURN-OUT COACHING

Aan een burn-out zijn heel veel clichés verbonden. En helaas hebben ze allemaal dezelfde strekking, namelijk dat het achteraf allemaal zo goed was te voorspellen en te verklaren. Maar is dat ook echt zo? Als het allemaal al zo duidelijk was, waarom is er dan niets gedaan om de situatie waar je in verzeild bent geraakt te voorkomen?

Improvement palet helpt met haar preventie coaching (als externe vertrouwenspersoon),  juist om te voorkomen dat mensen in een neerwaartse spiraal terecht komen. Het begeleiden en coachen van mensen die te maken hebben met een (naderende) burn-out neemt hier een speciale plaats in. Want zoals gezegd, vaak is het leed al geschied en is het van belang om de schade te beperken, dan wel zo snel mogelijk te herstellen. De coaching is er dan expliciet op gericht om snel de potentiële burn-out te herkennen, de baas te worden en, nog belangrijker, om structurele veranderingen aan te brengen om een mogelijke herhaling te voorkomen.

Zit je in een situatie waarbij je steeds meer stress ervaart en je langzaamaan symptomen ontwikkeld die op een burn-out lijken, dan is het zeker aan te bevelen om coaching te overwegen. Vaak is dit een lastige en confronterende keuze, maar wanneer je kijkt welke symptomen op een (naderende) burn-out wijzen, en je je daarbij ook realiseert wat de gevolgen zijn wanneer je er niets aan doet, dan is het tijd om jezelf recht in de ogen te kijken.

Had je het eerder herkend of geweten, dan had je er ook al wat aan gedaan. Toch? Burn-out coaching biedt je de ondersteuning die nodig is om je situatie te verbeteren. Samen met een expert breng je in kaart waar voor jou precies de schoen wringt, waar het gevoel van onbehagen nu precies vandaan komt en wat je eraan kunt doen. Weer de regie nemen over je leven, dat is waar het om gaat, en voor veel mensen is het een lastige uitdaging om weer grip op ogenschijnlijk basale zaken te krijgen. Maar ook wanneer je bijvoorbeeld aan het begin van een studie of aan de start van je carrière staat komen er vaak veel nieuwe, en soms ook zware, verantwoordelijkheden op je af. Veel mensen hebben dan te maken met ‘peer pressure’, de druk om altijd maar te presteren en waarbij het niet direct bereiken van het gewenste resultaat al snel als falen worden beschouwd. Juist dan is het van belang dat je een coach of vertrouwenspersoon hebt die als klankbord fungeert, die je de handvatten geeft om bewuste keuzes te maken en die je leert om daarmee de juiste balans in je leven te herstellen

Wanneer je (een aantal van) de beschreven symptomen herkent, probeer dan, eerlijk naar jezelf, de vraag te beantwoorden hoe deze symptomen zijn ontstaan. Wellicht is dit een goede aanleiding om eens met een expert te praten. Het is goed om te beseffen dat niets doen, en uiteindelijk in een burn-out terechtkomen, aanzienlijk meer impact op je leven heeft dan je je vooraf kunt voorstellen. Of, om inderdaad met een cliché af te sluiten, dat voorkomen beter is dan genezen.