Preventie coaching

“Pak iets aan voordat het een probleem is. Schep orde voor de chaos intreedt” Loa Tse

Waarom Preventie coaching?

De werknemer in Nederland krijgt het steeds zwaarder. Veel jonge mensen (Leeftijdscategorie 25-35) hebben tegenwoordig veel last van stress. Onderzoek van TNO en CBS wijst uit dat 1 op de 7 mensen in Nederland last heeft van stress, burn-out klachten, negatieve gedachten of depressiviteit.  Uit onderzoeken van CBS en TNO blijkt verder dat 15 % van de werknemers, meerdere keren per maand het gevoel heeft emotioneel uitgeput te zijn of zij geven aan ‘s-morgens moeilijk uit bed te kunnen komen.

Improvement palet

Jaarlijkse kosten voor verzuim in Nederland worden begroot op zo’n € 1,8 miljard per jaar.

Jij als werkgever wil graag voorkomen dat medewerkers arbeidsongeschikt raken door stress, onzekerheid of verkeerde omgang met conflicten…. Toch? Dat is namelijk niet bevorderlijk voor de werksfeer. Verzuim is ook een belangrijke indicatie hoe het gesteld is met de cultuur binnen jouw organisatie. Toch?

Steeds meer organisaties investeren in preventieve begeleiding voor hun medewerkers. Het beperken of voorkomen van ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid levert jouw bedrijf / jouw als ondernemer direct voordeel op.

Nadruk op preventie op het niveau van organisatie, teams en individuen. Improvement palet onderkend verschillende vormen van preventie:

 • Primaire preventie (gezonde mensen gezond houden)
 • Secundaire preventie ( signalen vroegtijdig signaleren en daarop acteren)
 • Tertiaire preventie (schade beperken)

In onze dagelijkse praktijk ontmoeten wij veel organisaties die curatieve (genezende) regelingen hebben voor medewerkers waarvoor bijvoorbeeld ontslag dreigt. Echter de curatieve maatregelen bij stress, burn-out etc. uitval zijn vaak niet ingeregeld. Preventie regelingen zijn in de huidige markt schaars. Wij kunnen uit ervaring zeggen dat de voordelen om Preventie coaching in te zetten groot zijn. Een van de voordelen van preventie coaching is dat mogelijke uitval vroegtijdig gesignaleerd en opgepakt wordt waardoor uitval wordt voorkomen of de duur van herstel daardoor zal worden verminderen waardoor kosten van uitval beperkt worden en er ruimte ontstaat voor groei mogelijkheden en ontwikkeling.

Het doel van Preventie coaching

 • Hoge kosten door verzuim terugdringen / voorkomen
 • Richten op mogelijkheden
 • Omgeving bieden waar werknemers veilig , duurzaam en gezond werken
 • Medewerkers & manager zichtbaar en voelbaar bewust maken van de eigen (ongekende) krachten, kwaliteiten en talenten
 • Gedragsverandering en draagvlak
 • De medewerker zich als als persoon laten (door) ontwikkelen
 • Oorzaken van werkstress vroegtijdig signaleren en wegnemen
 • Accepteren van de gegeven situatie
 • Voorbereiden op een nieuwe toekomst

Methode

De preventie coach is geen werknemer maar een (onafhankelijk) aanspreekpunt / vertrouwenspersoon. Wij hebben naast jarenlange ervaring op het gebied van ondernemen, het optimaliseren van processen en change management ook ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van communicatie optimalisatie, bewustwording en gedragsverandering. Na kennismaking stellen we gezamenlijk een praktische / oplossingsgerichte maatwerkaanpak samen die past bij de bedrijfsvoering en organisatiecultuur. Aanpak zal bestaan uit een mix van individuele-, teamcoaching en inspiratie- en bewustzijnssessies, waarbij we een diversiteit aan methoden en technieken, creatief en naar behoeften kunnen inzetten.

Resultaat van preventie coaching

 • Medewerkers zijn bewust van de eigen mogelijkheden en van de invloed die ze hebben
 • Medewerkers nemen de eigen verantwoordelijkheid
 • Medewerkers nemen de regie over hun situatie in handen
 • Medewerkers zijn voorbereid op een nieuwe toekomst
 • Kosten van uitval dalen

[maxbutton id=”3″ ]