Doorbraak coaching

Krachtige coaching methode om je persoonlijk te ontwikkelen,
effectiever te communiceren en weerbaarder te worden   

Je hebt al veel gedaan aan je persoonlijke ontwikkeling en je blijft met emotionele blokkades rondlopen of jij kunt jouw plaats toch niet vinden…? Alle beperkende gevoelens of gedragingen, binnen welke context dan ook, zijn het gevolg van een belemmering. 

“het leven wordt niet rijker door vrij te zijn van emoties, wel door vrij met emoties om te kunnen gaan”.

Waarom Doorbraak coaching

Je hebt wellicht het gevoel dat je, in je leven of in je werk, meer kunt dan dat er momenteel uitkomt… Het lijkt wel of je regelmatig tegen een onzichtbare muur oploopt… Daardoor kunnen lichamelijke reacties zoals stress, moeheid of hoofdpijn als symptomen de kop op steken. Herken je iets van deze of onderstaande (terugkerende) problemen of angsten of heb je er een die erop lijkt, dan is er sprake van een patroon.

 • Je kunt niet loskomen van beperkende gedachten en gevoelens;
 • Je hebt het gevoel dat je tegengehouden wordt in je ontwikkeling door twijfel en onzekerheid;
 • Je bent bang of je worstelt met vormen van angst;
 • Je bent niet in staat om beslissingen te nemen en toegang te krijgen tot je ware potentieel;
 • Zijn stress en zorgen redenen tot het uitstellen van beslissingen;
 • Je hebt last woede, bent neerslachtig of heb je een schuldgevoel;
 • Voel jij je gevangen door de gebeurtenissen of trauma’s uit je verleden;
 • Je staat emotioneel onder druk en je hebt last van slapeloosheid, een laag energie niveau, chronische pijn, hoge bloedruk, overgewicht…
NLP hoofd Improvement palet
Je bent klaar met het remmende gedrag van jezelf of met de emoties die je belemmeren?

Stel je voor hoe het zou zijn als je in staat bent om:

 • Te ontdekken, begrijpen en te adresseren wat de diepere oorzaken van je mentale, emotionele of fysieke uitdagingen zijn
 • Je opgeslagen en belemmerende emoties los te laten en vrede te hebben met je verleden
 • Je beperkende overtuigingen te elimineren of (her)programmeren zodat je lichaam en geest in gezond evenwicht zijn
 • Voor jezelf effectieve vaardigheden, strategieën en hulpmiddelen te creëren waarmee je in staat bent echt te transformeren en je leven echt te kunnen leven
 • Jij je innerlijke strijd en zelf ondermijnende gedrag loslaat en een groter gevoel van vertrouwen hebt waarmee jij je eigen succes creëert
Ook jij kunt van een mooi, gezond, gelukkig en succesvol leven genieten!

Vraag meteen je gratis advies gesprek aan!

Wat is Doorbraak coaching

Doorbraak coachen is gericht op holistisch coachen. Doorbraak coaching bij Improvement palet is een bijzondere unieke vorm van individuele coaching met verbluffende resultaten. Doorbraak coaching is per definitie maatwerk.

Het succes van deze methode is afhankelijk van jouw inzet. Daarom starten wij het traject uitsluitend onder de twee volgende voorwaarden:

 • Je bent écht gemotiveerd en wilt daadwerkelijk veranderen op het gebied van gedrag en houding (attitude);
 • Je staat open voor een intensieve, integere, integrale en soms óut of the box’ aanpak.

Belemmeringen ontstaan door een onbalans tussen je bewuste en onbewuste brein. Het bewuste brein bepaalt slechts voor 5% je gedrag. De rest, 95 procent, wordt bepaald door het onbewuste brein. Hierdoor is het dus goed mogelijk dat je in je natuurlijke gedrag wordt beperkt door een onbewuste belemmering, overtuiging, emotie of gedraging.

Doorbraak coaching wordt toegepast als het van belang is om in een zeer kort tijdsbestek betere prestaties en blijvende resultaten te behalen. Door de intensieve en holistische aanpak, ben je in staat effectief, elegant en succesvol de gewenste resultaten te behalen.

Wij gaan ervan uit dat alle hulpmiddelen en antwoorden in jezelf aanwezig zijn.

Samen gaan we op ontdekkingstocht door jezelf. We maken samen een heldere diagnose van jouw situatie. We gaan op zoek naar je onbewuste belemmeringen, overtuigingen, emoties of gedragingen. We creëren inzicht in je functioneren. Tegelijkertijd identificeren we samen je natuurlijke en gewenste gedragspatronen en overtuigingen. Stellen we de doelen en bepalen we waarom deze doelen belangrijk voor je zijn. We bepalen hoe deze doelen daadwerkelijk verwezenlijkt worden. Je creëert daarmee voor jezelf een heel aantrekkelijke toekomst.

Coaching vind plaats op basis van onze intrinsieke kernwaarden en normen (lees meer). Wanneer je hulpvraag buiten onze competentie valt dan kun je er zeker van zijn dat wij u op een professionele manier doorverwijzen.

Hoe verloopt Doorbraak coaching

Eerst bepalen we gezamenlijk of we als coachee en coach tot een vruchtbare samenwerking kunnen komen. Wanneer er sprake is van het juiste gevoel en commitment van zowel de coachee als de coach dan wordt de vervolgafspraak gemaakt.

We verwoorden samen, op basis van een uitgebreide intake (vragenlijst) wat je exacte hulpvraag is en wat je wil precies wil bereiken.

We achterhalen de kern van je hulpvraag.

 • Wat is precies de aard van het probleem;
 • Hoe is het probleem ontstaan;
 • Wat heb je er tot op heden aan gedaan;
 • Welke factoren zijn van invloed geweest op het resultaat van je eerdere pogingen om met je vraag /probleem aan de slag te gaan.

Als de kern van je vraag en doel eenmaal duidelijk en helder zijn bepalen we de strategie / aanpak en de te verwachten resultaten. Daarna volgt het proces. Zeer intensief en dynamisch maar tegelijker tijd ontspannend en verrassend. We gaan aan de slag met methodieken, technieken en oefeningen welke zullen leiden tot het loskomen van negatieve emoties, het ombuigen van belemmerende overtuigingen en verkrijgen van inzichten die je nodig hebt om je doelen te bereiken.

Wij adviseren daarbij niet we begeleiden. Wij helpen jouw je eigen antwoorden te vinden op je vragen. Daarmee faciliteren we een duurzame verandering.

Na de coaching werken we met opdrachten en ondersteunen we je middels e-coaching of telefonisch contact. 4 tot 6 maanden na de laatste coaching sessie zullen we in een persoonlijk gesprek je ervaringen en je tot dan toe behaalde resultaten bespreken.

Wat zijn de resultaten na Doorbraak coaching

Met NLP coaching doorbreek je jouw grenzen en leer je belemmerende en ongewenste gedragspatronen te veranderen in helpend, gewenst en effectief gedrag. Onze werkwijze garandeert een verhoogde persoonlijke effectiviteit. Resultaat van de coaching is blijvend. Je zult op een andere manier in het leven staan en daardoor dus continu resultaat blijven ervaren.

Na het succesvol beleven van je Doorbraak coaching

 • Heb je blijvend afscheid genomen van negatieve belemmerende gedachten en overtuigingen;
 • Heb jij je innerlijke strijd en zelf ondermijnende gedrag los gelaten;
 • Zijn lichaam en geest in evenwicht;
 • Creëer jij je eigen mentale fitheid waardoor je in staat bent eventuele toekomstige tegenslagen om te zetten in positieve energie en groei;
 • Ken jij je doelen en heb je de passie en intrinsieke motivatie deze te verwezenlijken en te komen tot topprestaties;
 • Ben jij in staat voor jezelf effectieve vaardigheden, strategieën en hulpmiddelen te creëren waarmee je in staat bent echt te transformeren en je leven echt te kunnen leven.
 • Heb je een optimaal gevoel van vertrouwen waarmee je keuzes maakt en succes creëert.

Volledig vrijblijvend en 100% vertrouwelijk