In-company
en / of maatwerk trainingen

Wanneer een training het beste antwoord is op de leervraag, dan kun je ervoor kiezen de training als incompany training te organiseren. Een incompany training biedt de mogelijkheid de training precies aan te laten sluiten op de behoeften van de organisatie zowel qua inhoud als vorm.

We spreken van maatwerk / Incompany trainingen wanneer er meer nodig is dan een training of een serie trainingen voor een aantal groepen medewerkers om de gewenste oplossingen en doelstellingen te bereiken.

Het voordeel van IN-company en /of maatwerk training

Situaties worden vaak complexer wanneer problemen niet alleen veroorzaakt worden door een gebrek aan vaardigheden bij medewerkers. We zien vaak dat processen, aansturing, cultuur en veranderingen een belangrijke rol spelen, zodat een weloverwogen benadering noodzakelijk is.

Als je de drive en ontwikkeling van jouw mensen wilt verbinden met de doelstellingen van de organisatie, wordt er nogal wat van je gevraagd.

Door middel van training en coaching kun je:

  • Leren hoe je jouw professionals zo leidt dat ze volledig tot hun recht komen en al hun talenten benutten;
  • Leren hoe je coachend, dienend en verbindend kunt leiden;
  • Flexibel en effectief omgaan met verwachtingen van de organisatie, de medewerkers en de paradoxen die daarbij kunnen optreden;
  • Je meer bewust worden van jouw eigen kwaliteiten en skills zodat u die optimaal kunt benutten;
  • Stevig persoonlijk leiderschap nemen, zodat anderen willen volgen.

Het trainen van medewerkers is een middel en geen doel op zich. Het is een middel dat bijdraagt aan het verwezenlijken van de missie en het behalen van de gestelde doelen van de organisatie.

Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden.

Het aanbod van IN-company en maatwerk trainingen

Op onze website tref je een globaal aanbod van onze trainingsmogelijkheden. In onze visie is een IN-company training maatwerk. Elke organisatie is uniek. Wij hechten dan ook veel waarde aan een uitgebreid voortraject en een gedegen analyse van de organisatie, medewerkers, doelen, wensen en eisen.

Maatwerk betekent bij ons niet per definitie meerwerk. We hebben onze trainingen modulair opgebouwd. Deze modules worden continu uitgebreid en aangepast aan de trends en ontwikkelingen.

In onze aanpak stellen we eerst vast wat de organisatie wil bereiken en welke leerdoelen er zijn. De gewenste kerncompetenties van de medewerkers worden gedefinieerd en de daaruit voortvloeiende trainingsbehoefte, methode, modules, aanpak en duur worden in kaart gebracht.

Hiermee zijn we in staat IN-company trainingen te verzorgen die naadloos aansluiten op de situatie, medewerkers en leerbehoeften. Dit kunnen zowel kennis-, vaardigheids- als gedragstrainingen zijn.

Kwaliteit staat voorop. Tussentijds gaat Improvement palet voortdurend na of de aanpak en de oplossing aansluiten bij de vraag.

Meer weten? 
Vraag meteen je gratis advies gesprek aan!

Wij vinden follow-up heel belangrijk

Een training wordt als los zand ervaren als er na het volgen van de training geen positief beroep wordt gedaan op de opgedane kennis en ondersteuning wordt gegeven aan de medewerkers om het geleerde in de praktijk te brengen.

Wij stoppen dan ook niet bij het einde van de training; de evaluatie en borging van het geleerde is ons namelijk minstens zo waardevol als de training zelf. Langdurig en herhaald met iets bezig zijn geeft de echte en grote veranderingen en resultaten.

Improvement palet zal adviseren hoe een goede en effectieve follow-up vorm te geven.

“Het doel van trainen is dat deelnemers versteld staan van hun eigen prestaties in plaats van dat ze overweldigd worden door de trainer.”

Wat vragen wij

Een belangrijk vereisten voor het aangaan van een IN-company training is een wederzijds commitment. Een organisatie en of afdeling leert gedurende een trainingstraject met nieuwe inzichten en methodes effectiever en efficiënter functioneren. Een adequate ondersteuning en betrokkenheid vanuit het management draagt zorg voor de meest optimale groei.