TEAM Coaching

Helpt om teams vaardiger & effectiever te maken & conflicten te neutraliseren 

Team Coaching hierbij wordt gekeken hoe het team opereert, welke kwaliteiten ieder teamlid heeft en hoe deze kwaliteiten volledig en optimaal benut kunnen worden in teamverband. Welke collectieve patronen kunnen we onderkennen in het gedrag en denken binnen de groep. We bepalen samen de gewenste situatie en resultaten en achterhalen gezamenlijk welke elementen het team ervan weerhouden de gewenste resultaten te behalen.

“Alles zelf doen is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen”.

Waarom Team coaching

Een organisatie of een team is een verzameling van mensen die gezamenlijk een taak verrichten. De onderlinge samenhang tussen de leden is van vitaal belang voor effectiviteit. Duurzaam met mensen en hun talenten omgaan is meer dan ooit een noodzaak geworden.

Onze verhouding tot het werk is misschien wel veranderd en individualistischer geworden maar de intrinsieke behoefte van de mens aan verbinding en ontwikkeling is gebleven. Daarmee zien we het belang om tot een volwassen en vitaal team met een effectieve teamleider te komen steeds groter worden. Een belang dat u vast onderkent!

Samenwerking en onderlinge synergie is in organisaties van professionals een vereiste. Het kennen van elkaars kracht. Gezamenlijk leren. De realiteit leert dat synergie bereiken in en team niet altijd eenvoudig is. Naast organisatiebelangen en formele opdrachten voor het team, spelen ook persoonlijke belangen een rol. Wellicht zijn er onenigheden over doelstellingen of manieren van werken. Ieder mens is anders en soms is de match tussen teamleden niet vanzelfsprekend. Team coaching maakt deze zaken bespreekbaar, op een constructieve manier.

Barrières en onbegrip tussen afdelingen inzichtelijk te maken. Team coaching helpt om de binding en betrokkenheid te vergroten. Dit resulteert in meer begrip voor elkaar, meer vertrouwen, effectievere communicatie en daarmee betere teamprestaties.

Wat is Team coaching

Team coaching kan simpelweg gezien worden als een gestructureerde manier om de effectiviteit te verbeteren van een groep mensen die permanent of tijdelijk samenwerkt. Elk teamproces begint met teambouwen. Een groep individuen, die bij elkaar gezet zijn om taken uit te voeren waarin ze van elkaar afhankelijk zijn, zijn pas een team als ze in staat zijn om te leren van en met elkaar. Dit teamleren is een continu proces.

Team coaching betreft de totale groep en is een mooi en krachtig middel om afdelingen en groepen in staat te stellen hun resultaten te realiseren. Natuurlijk komen de individuele teamleden daarbij ook aan bod in de onderlinge samenwerking en de interactie. Wellicht zijn er onenigheden over doelstellingen, manier van werken, bijdragen van individuele teamleden.

Een coachende manier van werken daagt medewerkers uit met zichzelf en collega’s aan de slag te gaan. In veel teams zijn er zaken onder de oppervlakte die het functioneren van het team beïnvloeden. Deze zijn dan onderwerp van gesprek. Door het proces dat zo ontstaat, om de samenhang in het team te versterken, ontwikkelt en versterkt de organisatie zich.

“Onderlinge verhoudingen kenmerken zich door het oog en oor voor elkaar, door respect & waardering voor elkaars talenten & inbreng”.

Mogelijke onderwerpen van Team coaching

 • Missie, visie en persoonlijke en team doelstellingen
 • Waarden, normen, drijfveren en overtuigingen
 • Motivatie, communicatie en feedback
 • Versterkende en ontkrachtende patronen
 • Talenten, kwaliteiten en valkuilen
 • Samenwerking en creativiteit
 • Persoonlijk leiderschap en coachend leiderschap
 • Bevorderen van onderling vertrouwen, loyaliteit en sfeer in het team
 • Hoe om te gaan binnen het team met veranderingen?
 • Hoe kunnen wij als team omgaan met veranderingen?
 • Hoe krijgen wij ons team doeltreffender, efficiënter en daadkrachtiger?
 • Hoe krijgen wij de onderlinge samenwerking van teamleden op een constructieve manier bespreekbaar?

Evaluatie is essentieel als afsluiter: dat houdt in dat de teamleden positieve en negatieve feedback leren geven aan elkaar, in een sfeer van vertrouwen en respect. Zo schep je de mogelijkheid voor groei en evolutie.

Vraag meteen je gratis advies gesprek aan!

Hoe verloopt Team coaching

Team coaching is maatwerk. Om de aard en vereiste duur van het traject te bepalen wordt de team coaching voorafgegaan door een uitgebreide inventarisatie van de huidige en de gewenste situatie. Daarna wordt een plan van aanpak gemaakt met daarin de te doorlopen stappen om tot het gewenste resultaat te komen. De vorm en het aantal team coaching bijeenkomsten wordt in overleg bepaald.

“Als je een beetje beter wilt zijn, wees dan competatief. Als je exponentieel beter wilt zijn; wees dan coöperatief”.

Wat zijn de resultaten van Team coaching

Resultaten van team coaching zijn steeds te vertalen naar de effectiviteit van het team als geheel. Specifiek kunnen de volgende resultaten genoemd worden:

 • Verheldering van doelen, zowel van individuele teamleden als van het gehele team; Verbeterde communicatie;
 • Vergroten van de team veiligheid door elkaar beter te leren kennen en te vertrouwen;
 • Teamleiderschap, leiden en geleid worden;
 • Verheldering van taakverdeling onder teamleden, op basis van competenties en unieke talenten van teamleden, zodat ieder teamlid optimaal ingezet wordt. Groepsdynamica zoals groepsnormen en conflicthantering zijn bekend;
 • Positieve samenwerking, waarin verschil tussen competitie en coöperatie wordt ervaren;
 • Team spirit. Geloof in het eigen team;
 • Meer enthousiasme in het team;
 • Vaardigheid om het geleerde toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Volledig vrijblijvend en 100% vertrouwelijk