Carrière coaching voor bedrijven

Het succes en voortbestaan van bedrijven is afhankelijk van de motivatie en expertise van haar medewerkers. Om professionals optimaal tot hun recht te laten komen, dienen persoonlijke, professionele en organisatorische doelstellingen op één lijn te komen. De resultaten van carrière coaching zijn overduidelijk; het biedt nieuwe perspectieven, meer zelfvertrouwen en de daadkracht neemt toe. Samenwerking in teams verbetert en daarmee neemt de effectiviteit toe. Medewerkers nemen makkelijker zelf verantwoordelijkheid. Dit alles bevordert de productiviteit.

Hoezo carrière coaching voor bedrijven

Onderzoek wijst uit dat de tevredenheid over de arbeidssituatie na het volgen van carrière coaching stijgt, zelfs als het werk zelf ongewijzigd blijft.

De meest voorkomende aanleidingen voor carrière coaching zijn:

 • Verandering van focus van de organisatie;
 • Motivatie probleem van de medewerkers;
 • Burn-out- en stressverschijnselen;
 • Toename ziekteverzuim;
 • Ontevredenheid over de inhoud van de functie;
 • Begeleiding medewerker bij de overgang naar een nieuwe functie
 • Communicatie problemen;
 • Vergroten van leiderschaps- en managementvaardigheden;
 • Verstoorde werk – privé balans;
 • Geen vooruitzichten.

Hoe verloopt zo’n carrière coaching

We zoeken naar het beste in iedere persoon en geven dat een plek binnen de organisatie. De trajecten verlopen in samenspraak met de organisatie en de medewerker. Gemeenschappelijke doelstellingen worden afgesproken. De medewerker en de organisatie worden begeleid naar een hoger niveau van functioneren.

We brengen de persoonlijkheid met overtuigingen, waarden en normen in de werksituatie van de medewerker in kaart. We achterhalen waar de medewerkers echt goed in zijn en waar ze mogelijk energie en tijd aan verliezen. Stellen gezamenlijk aan de hand van de bevindingen korte en lange termijn doelstellingen op. De doelstellingen vormen de basis voor het praktisch plan.

Wat zijn de resultaten voor de onderneming

 • Minder verloop: Medewerkers voelen meer waardering wanneer tijd en budget wordt besteed aan persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • Creëren ambassadeurs:  Medewerkers zullen zich meer vereenzelvigen en zich sterk verbonden voelen met het bedrijf. Zullen dit ook graag delen met andere wat weer een positieve aantrekkingskracht heeft op nieuwe medewerkers.
 • Betere prestaties en kwalitatiever werk: Mensen krijgen inzicht in hun kwaliteiten en valkuilen, waardoor ze optimaal gebruik zullen maken van hun competenties en talenten. Onnodige frustraties worden weggewerkt. De weerstand tegen autoriteit en verandering vermindert.
 • Betere samenwerking team: Gemotiveerde medewerkers ontwikkelen een groter verantwoordelijkheidsgevoel. Zowel voor hun werk als in de samenwerking met andere. Enthousiasme werkt aanstekelijk.

 

Neem vandaag nog contact op om een carrière coaching vast te leggen voor jou en jouw medewerkers.