Organisatie ontwikkeling

Improvement palet verstaat onder organisatieontwikkeling de groei van organisaties door de optimalisatie van processen en de (door-)ontwikkeling van individuele medewerkers, managers en/of teams.

Waarom is organisatieontwikkeling noodzakelijk?

In de Nederlandse kennis- en diensteneconomie wint een moderne organisatie de concurrentieslag niet meer alleen met haar producten, maar juist met adequate mensen. Menselijke en sociale factoren zijn mede doorslaggevend voor het succes van een organisatie. Onder druk van de veranderende (economische) omstandigheden ziet vrijwel elke organisatie zich gedwongen om de stand van de zeilen aan te passen. Soms radicaal, soms slechts op deelgebieden. Maar altijd gezamenlijk met de medewerkers. Een verandering kan namelijk alleen plaatsvinden wanneer de mensen in jouw organisatie mee-veranderen. Improvement palet heeft vele middelen en instrumenten om jouw organisatie en  medewerkers te helpen ontwikkelen.

Succesvolle organisaties zijn permanent in ontwikkeling: zij spelen in op de veranderende wereld om hen heen. Door producten, diensten en strategieën up to date te houden. En door hun mensen te stimuleren steeds het allerbeste uit zichzelf te halen. Want als mensen en organisaties zich blijven ontwikkelen, zijn de mogelijkheden enorm. Daarvan zijn wij overtuigd. Vanuit onze jarenlange ervaring, met een breed palet aan kennis, interventies, en werkvormen (maatwerk) trainingen en coaching voor organisaties in allerlei branches, ontwerpen wij met je programma’s die het verschil maken. Dit alles afgestemd op de gewoonten en cultuur van jouw organisatie.

Manier van kijken

Bij elk vraagstuk op het gebied van organisatieontwikkeling werken we bij Improvement Palet vanuit een integrale kijk op organisaties: we houden altijd de samenhang tussen strategie, structuur, menselijke processen en menselijke hulpbronnen in het oog.

Samen werken aan ontwikkeling

Als je ons vraagt jouw te ondersteunen bij je organisatieontwikkelingsvraagstuk is de aanwezige kennis in jouw organisatie voor jou en ons een belangrijke en onmisbare bron. Daar waar wij expert zijn op het gebied van het ontwerpen en begeleiden van ontwikkeltrajecten, gericht op het doorbreken van gedragspatronen, bent jij als klant expert op de inhoud.

Definiëring van de uitdaging

Elke organisatie en elke ontwikkelvraag is uniek. Daarom geloven wij niet in standaardconcepten en -aanpakken. Wij analyseren samen met je de specifieke situatie en bepalen op basis van vooronderzoek wat de beste aanpak is. Wij kijken samen naar welke knelpunten en dilema’s jij signaleert, wat je omgeving vraagt, en zijn jouw teams en medewerkers voldoende toegerust op de strategische uitdagingen. Wij plannen niet te ver vooruit, zetten liever kleine stappen en schromen niet om af en toe een pas op de plaats te maken. Uiteraard dragen wij, vanuit onze ervaring, wel verschillende perspectieven en oplossingen aan.

Co-creatie en verbinden

Vertrekpunt en ijkpunt voor onze adviezen en interventies is de strategie van de organisatie. Bij voorkeur starten wij onze trajecten bij het (hogere) management, omdat het succes van organisatieontwikkeling staat of valt met de manier waarop het leidinggevende kader een trekkersrol vervult. Vervolgens bepalen we hoe we de nieuwe perspectieven kunnen doorvertalen naar het middenmanagement en de uitvoerende medewerkers. Met onze interventies onderstenen wij een daadwerkelijke (gedrags-) verandering in alle echelons.

Voor blijvend resultaat

Het is onze overtuiging dat jouw organisatie alleen duurzaam kan ontwikkelen als wij samen met je optrekken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid en niet de verantwoordelijkheid van jouw organisatie overnemen. Om resultaten te borgen dragen wij graag een deel van onze expertise over. Zo ben jij ook in nieuwe situaties zelfstandig in staat verder te bouwen aan een succesvolle organisatie.